Centralna Informacja KRS

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to rejestr znany większości przedsiębiorcom prowadzącym swój biznes w Polsce. Prowadzą go wybrane sądy oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Czym jest Centralna Informacja KRS?

Bez wątpienia należy zaznaczyć, że Centralna Informacja KRS tworzona jest przez Ministra Sprawiedliwości. Do jej zadań przede wszystkim należą:
– prowadzenie zbioru informacji KRS;
– prowadzenie elektronicznego katalogu spółek;
– udzielanie informacji zawartych w rejestrze KRS;
– przechowywanie dokumentów;
– udostępnianie kopii dokumentów spółek;
– utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie informatycznym;
– wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń;

Warto zaznaczyć, że uzyskanie informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty. Opłaty stanowią dochód budżetu państwa.

Bezsprzecznie warto wspomnieć o tym, że Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia podstawowe informacje o podmiotach wpisanych do rejestru przedsiębiorców i do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym również o organizacjach i podmiotach, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego.

Podsumowując,

wszyscy właściciele spółek oraz podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego powinni kontrolować informacje w nim zawarte. Obowiązkiem przedsiębiorców jest zgłaszanie każdej występującej zmiany w zakresie m.in. danych wspólników, sposobu reprezentacji w spółce z o.o., informacji na temat spółki (zakres PKD, adres prowadzenia działalności, adres siedziby). Aktualizacja danych KRS to usługa, którą możemy zaoferować przedsiębiorcom, którzy nie chcą samodzielnie zajmować się zmianą danych w rejestrze.

 

Centralna Informacja KRS

Centralna Informacja KRS
Przewiń na górę