Wykreślenie z rejestru spółki w upadłości

Kiedy wykreślenie z rejestru spółki w upadłości jest zgodne z prawem? W jakich sytuacjach mamy do czynienia ze spółką w upadłości?

Na początek warto zwrócić uwagę na to, czym jest spółka z o.o. w upadłości.

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo wiąże się z niewypłacalnością podmiotu. W tej sytuacji podmiot nie jest w stanie regulować zobowiązań wobec kontrahentów, klientów oraz innych zewnętrznych podmiotów.
Procedurę ogłaszania upadłości podmiotów gospodarczych reguluje ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze.

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do tego uprawniony jest każdy z członków zarządu. Wniosek powinien zawierać:
– nazwę spółki albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
– adres siedziby spółki,
– wymienieni z imienia i nazwiska reprezentanci (lub likwidatorzy),
– uzasadnienie składanego wniosku.

Warto w załącznikach dodać również aktualny wykaz majątku, bilans, spis wierzycieli i wydanych przeciwko spółce tytułów (szczegółowe informacje na temat niezbędnych załączników w art. 23 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze).

Wykreślenie z rejestru spółki w upadłości jest ostatnim etapem kończącym postępowanie upadłościowe. Wniosek o wykreślenie spółki składa syndyk. W momencie wykreślenia podmiotu zostaje on rozwiązany i przestaje istnieć.

W przypadku dopełnienia formalności związanych z upadłością spółki, wykreśleniem podmiotu w rejestru zachęcamy do skorzystania z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy pomogą bezpiecznie dopełnić niezbędnych obowiązków.

 

Wykreślenie z rejestru spółki w upadłości

Wykreślenie z rejestru spółki w upadłości
Przewiń na górę