Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o. z każdym dniem staje się chętniej wybieraną formą prawną. Okazuje się być godną uwagi w kręgu osób, które decydują się na założenie własnej firmy. Dlaczego?

Kto reprezentuje jednoosobową spółkę z o.o.?
W Kodeksie spółek handlowych znajdziemy informacje o tym, że jeżeli wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce bezsprzecznie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Niewątpliwie konstrukcja oraz sposób działania jednoosobowych spółek z o.o. przyciąga uwagę przyszłych przedsiębiorców. Jednym z najczęściej występujących powodów założenia tego rodzaju podmiotu jest tworzenie tzw. spółek celowych. W takiej sytuacji zakłada się nową spółkę zależną, której właściciel najczęściej posiada wszystkie udziały.
Warto wspomnieć, że konstrukcja jednoosobowej spółki z o.o. pozwala chronić majątek przedsiębiorcy. W jaki sposób? Jeżeli inwestycja się nie powiedzie, to przedsiębiorca straci tylko spółkę celową.
Ze względu na fakt, że założycielem i również wspólnikiem jest jedna osoba, właściciel ma obowiązek podpisania aktu założycielskiego. Bez wątpienia od chwili podpisania powstaje jednoosobowa spółka z o.o. w organizacji, której status zmienia się w momencie wpisania spółki do rejestru. Warto jednak zaznaczyć, że nie ma możliwości reprezentowania jednoosobowej spółki w organizacji.

Czy jednoosobowa spółka z o.o. jest właściwym rozwiązaniem dla osób, które chcą prowadzić własny biznes? Zdecydowanie to bezpieczna forma prawna, jednak wybór powinien być uzależniony od rodzaju planowanej działalności.

 

jednoosobowa-spolka-zoo

Jednoosobowa spółka z o.o.
Przewiń na górę