Formularz NIP-8

Obowiązkiem właściciela spółki jest zgłoszenie danych uzupełniających do urzędu skarbowego. Do aktualizacji danych spółki wykorzystuje się formularz NIP-8. W jaki sposób uzupełnić formularz, aby został bezsprzecznie przyjęty przez urząd skarbowy? Jak załatwić sprawę związaną ze zgłoszeniem danych uzupełniających spółki?

Uzupełnienie danych spółki można załatwić niewątpliwie:
– osobistą wizytą w urzędzie
– poprzez wysłanie listu
za pośrednictwem Internetu

Rejestracja spółki wymaga złożenia tylko podstawowych danych w KRS. Dokonanie pełnej rejestracji w charakterze podatnika lub płatnika oraz w zakresie statystyki publicznej wymaga złożenia danych uzupełniających. Stanowią one dodatkowe informacje (numer rachunku bankowego, miejsce prowadzenia działalności). Dane powinny zostać złożone na formularzu NIP-8 w urzędzie skarbowym. Następnie informacje dotyczące spółki zostają przesłane do GUS oraz ZUS.

Formularz NIP-8 – Zgłoszenie powinno informować bez wątpienia o takich danych jak:

1. W urzędzie skarbowym
– skrócona nazwa firmy
– wykaz rachunków bankowych
– adresy miejsc prowadzenia działalności
– adres miejsca przechowywania dokumentacji
– dane kontaktowe

2. W GUS:
– przewidywana liczba pracowników
– dane kontaktowe

3. W ZUS:
– nazwa skrócona płatnika
– data powstania obowiązku opłacania składek
– adres do korespondencji
– dane dotyczące wspólników

Przedsiębiorca przede wszystkim powinien pamiętać o obowiązku zachowania terminów. W związku z tym przedstawiamy obowiązki terminowe:
– 21 dni od dnia wpisu do KRS
– 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności

Reasumując:

Wielu właścicieli firm korzysta z pomocy specjalistów. Współpraca z ekspertami przede wszystkim pozwala zadbać o bezpieczeństwo podmiotu na rynku. Aktualizacja danych w sposób zgodny z prawem z pewnością umożliwia prowadzenie biznesu na wysokim poziomie. W związku z tym oferujemy swoją pomoc w zakresie aktualizacji danych spółki.

zmiana-danych-krs-formularz-nip8

Formularz NIP-8
Przewiń na górę