Ważne funkcje rejestru KRS

Krajowy Rejestr Sądowy jest rodzajem rejestru publicznego, który prowadzony jest przez sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Ważne funkcje rejestru KRS – o czym bez wątpienia powinni wiedzieć przedsiębiorcy oraz podmioty funkcjonujące na rynku?

Dla wyjaśnienia KRS funkcjonuje od 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z tym przedsiębiorcy zobowiązani są przestrzegania zasad prawnych związanych z danymi w KRS.

KRS umożliwia dostęp do najważniejszych danych o podmiotach funkcjonujących na rynku.

Godne uwagi jest to, że od czerwca 2012 roku można pobrać bezpłatne odpisy KRS.

Ważne funkcje rejestru KRS:
– informacyjna (ogólnopolska baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym)
– legalizacyjna (wpis do rejestru umożliwi dokonywanie dalszych czynności prawnych)

Istotne jest to, że  jeżeli przedsiębiorcy nie zadbają o prawdziwość danych zawartych w rejestrze sąd ma do dyspozycji środki prawne mające za zadanie przywrócenie stanu faktycznego zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Kto korzysta z danych w KRS?
Z danych KRS przede wszystkim mogą korzystać wszyscy (inwestorzy, kontrahenci, przedsiębiorcy itp). Przedsiębiorcy mają możliwość pozyskania odpisu, wyciągu lub zaświadczenia dotyczących danych zawartych w rejestrze.

Odpisy i wyciągi można pobierać w ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub w Internecie.

Pomoc w aktualizacji danych spółki w KRS:

W związku z koniecznością zachowania aktualnych danych w KRS, nasze biuro oferuje solidną pomoc w zakresie aktualizacji danych w KRS. Pomożemy bezpiecznie dopełnić informacji w zakresie aktualizacji nowego adresu spółki, danych członków zarządu czy też sposobu reprezentacji podmiotu.

 

wazne-funkcje-rejestr-krs

Ważne funkcje rejestru KRS
Przewiń na górę