Aktualizacja nowego adresu spółki

Aktualizacja nowego adresu spółki – bez wątpienia zmiana adresu spółki wymaga zgłoszenia tego faktu do odpowiedniego urzędu. O jakich obowiązkach musi pamiętać właściciel firmy? Jak zachować bezpieczeństwo podmiotu i prowadzić biznes zgodnie z prawem?

1. JDG zarejestrowana w CEIDG
Obowiązkiem właścicieli jednoosobowych firm jest dokonanie odpowiednich zmian we wpisie do CEIDG. Zmiana nie podlega opłacie. Zmianę należy zgłosić w terminie 7 dni od zmiany adresu podmiotu.
Informacje powinny zostać przesłane automatycznie do ZUS oraz urzędu skarbowego.
Jeżeli po zmianie adresu firmy zmienił się urząd skarbowy to przedsiębiorcy muszą pamiętać o aktualizacji formularza VAT-R.

2. Spółka cywilna
Właściciel spółki cywilnej składa formularz RG-OP.

Aktualizacja nowego adresu spółki – jak tego dokonać?

Pierwszym krokiem jest podjęcie uchwały o zmianie adresu spółki.

Następnie bez wątpienia należy wypełnić odpowiedni formularz:
KRS-Z3 – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna
KRS-Z2 – spółka komandytowo – akcyjna
KRS-Z1 – spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska

Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza NIP-8, który zostaje wysłany do urzędu skarbowego – obowiązek pojawia się, gdy zmiana adresu związana jest ze zmianą adresu:
–  prowadzenia działalności
– do korespondencji
–  przechowywania dokumentacji rachunkowej
Uwaga! Nie ma obowiązku składania dodatkowych formularzy do ZUS. Informacje z KRS przesyłane są do ZUS.

Przedsiębiorcy, którzy chcą bezpiecznie prowadzić biznes z pewnością muszą pamiętać o obowiązku aktualizacji danych w KRS. Podmioty zewnętrzne przede wszystkim czerpią informacje z tego rejestru. Informacje w nim zawarte niewątpliwie mają znaczący wpływ na podejmowane decyzje związane z nawiązaniem współpracy.

Na zakończenie,

właściciele firm, w których zaszły jakiekolwiek zmiany powinni dopełnić obowiązku aktualizacji danych w KRS. W związku z tym oferujemy swoją pomoc, która bez wątpienia okazuje się być niezbędna w przeprowadzeniu procedury aktualizacji danych w KRS.

 

aktualizacja-nowego-adresu-spolki

Aktualizacja nowego adresu spółki
Przewiń na górę