Przekształcenie spółki

Przekształcenie spółki jest procedurą, której celem jest zmiana formy prawnej. Przeprowadzana jest, aby odpowiednio dostosować formę prawną do prowadzonej działalności oraz zmieniających się w danym momencie warunków ekonomicznych.

Czy wszystkie spółki mogą zostać przekształcone?

Proces “przekształcenie spółki” mogą przeprowadzić:
– spółki prawa handlowego
– spółka cywilna będąca stosunkiem obligacyjnym, a nie spółką prawa handlowego

Bez wątpienia sprawą godną podkreślenia jest to, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić prowadzoną przez siebie działalność w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.

Dla wyjaśnienia nie ma możliwości przekształcenia spółki w likwidacji, która rozpoczęła procedurę podziału majątku lub spółka w upadłości.

Z pewnością wielu przedsiębiorców zastanawia się co po przekształceniu spółki?
Po przeprowadzeniu procedury zmienia się forma prawna podmiotu, ale pozostają takie dane, jak:
NIP
– REGON
– zezwolenia
– koncesje

Procedura przekształcenia podmiotu:
1. Sporządzenie planu przekształcenia
2. Podjęcie uchwały
3. Powołanie członków organów spółki przekształconej lub określenie wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją.
4. Wpis przekształcenia do rejestru KRS
5. Ogłoszenie przekształcenia spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Bezsprzecznie właściciele spółek po przeprowadzeniu procesu przekształcenia spółki zobowiązani są do aktualizacji danych w KRS.

Reasumując…

Dlaczego warto zaktualizować dane w KRS?

Rejestry podmiotów obrotu gospodarczego posiadają najważniejsze informacje umożliwiające podejmowanie decyzji zarówno inwestorom, jak i potencjalnym Klientom. Istotnym obowiązkiem właścicieli firm jest sprawdzanie czy rejestr KRS zawiera aktualne dane dotyczące m.in. zarządu, sposoby reprezentacji czy też formy prawnej. Przekształcenie spółki mające na celu zmianę formy prawnej zobowiązuje do złożenia odpowiednich wniosków oraz dokumentów.

 

przeksztalcenie-spolki

Przekształcenie spółki
Przewiń na górę