Co powinien zawierać statut spółki?

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na założenie spółki zawrzeć muszą w tym celu odpowiedni dokument. Co powinien zawierać statut spółki? Poprawne sformułowanie statutu jest niezwykle istotne z punktu widzenia konsekwencji prawnych. Niektóre elementy opisane w Kodeksie Spółek Handlowych nazywane są obligatoryjnymi. Oznacza to, że każdy statut powinien je zawierać, bez względu na formę prawną. Wśród obowiązkowych postanowień umowy znaleźć muszą się między innymi firma i siedziba spółki, określenie wartości wkładów wnoszonych przez wspólników, przedmiot działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, a także czas trwania jeżeli został oznaczony. Postanowienia te należy zawrzeć:

  • w tradycyjnej formie, czyli w akcie notarialnym,
  • w sposób elektroniczny, za pomocą wzorca umowy.

Umowa przedsiębiorstwa sporządzona zostaje w celu utworzenia działalności gospodarczej, a także, aby sprecyzować status organizacyjny oraz zasady funkcjonowania firmy.
Założyciele firm nie decydują się na zawieranie umowy o treści ograniczonej do ustawowego minimum. Uregulowanie przez wspólników wszelkich kwestii, także tych dodatkowych, pozwala na odpowiednie dostosowanie statusu i zasad spółki do indywidualnych preferencji i założeń wspólników. Ustawodawca pozostawia wspólnikom w zakresie umowy swobodę kształtowania treści. Przy konstruowaniu statutu spółki istotne jest, aby wziąć pod uwagę wszelkie dodatkowe zapisy i szczegółowe uprawnienia organów. Warto zaznaczyć, że późniejsze wprowadzanie modyfikacji skutkuje dodatkowymi formalnościami i długotrwałymi procedurami.

Do najczęściej spotykanych postanowień dodatkowych wyróżnia się:

  • przesłanki umorzenia i ograniczenia w zbywaniu udziałów,
  • obowiązek wniesienia dopłat,
  • specjalne zasady powoływania członków,
  • możliwość podwyższenia kapitału zakładowego bez konieczności zmiany w treści umowy.

Kto sporządza statut?

Statut to forma dokumentu, która przypisana jest dla spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej. Dla reszty form organizacyjno-prawnych użyć można umowy w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Statut, według prawa sporządzony musi zostać w obecności notariusza, ponieważ przyjmuje postać aktu notarialnego. W czasie zawierania dokumentu, postanowienia zgodne muszą być z odgórnie narzuconymi zasadami oraz ograniczeniami wynikającymi z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Poza spółkami, statut jako wspólne oświadczenie woli podmiotów muszą sporządzić także stowarzyszenia, fundusze, spółdzielnie, związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz przedsiębiorstwa państwowe.

Po zapoznaniu się z tym co powinien zawierać statut spółki i przekazaniem dokumentów rejestracyjnych do Krajowego Rejestru Sądowego, spółka nabywa osobowość prawną.

Ważne jest, aby przedsiębiorca prawidłowo i kompletnie sporządził wszelkie wnioski rejestracyjne. Od momentu wpisu statut stanowi dokument, który reguluje wszelkie zasady spółki. Jeżeli jednak dokument będzie musiał ulec modyfikacji, to wymagane będzie zwołanie walnego zgromadzenia.

Zmiana statutu spółki w KRS – czytaj więcej!

Co powinien zawierać statut spółki?
Przewiń na górę