Pomoc w zawieszeniu działalności

Kiedy warto zdecydować się na pomoc w zawieszeniu działalności? Na jaki czas można zawiesić działalność?

Zawieszenie wykonywania działalności oznacza, że w tym okresie spółka nie może prowadzić aktywności gospodarczej oraz osiągać z tego tytułu przychodów. Dopuszczalne jest jednak wykonywanie czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia dochodu spółki. Mowa tutaj o takich czynnościach jak m.in.:

  • przyjmowanie należności,
  • regulowanie zobowiązań,
  • zbywanie środków trwałych,
  • uczestniczenie w postępowaniach sądowych i podatkowych,
  • wykonywanie obowiązków nakazanych przepisami prawa.

Istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli w podmiocie gospodarczym.

Kiedy można zawiesić działalność?

Aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogła zawiesić działalność należy spełnić warunki:

  • brak zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę
  • okres zawieszenia trwać musi od 30 dni do 24 miesięcy,
  • zarząd podejmuj odpowiednią uchwałę z określeniem daty rozpoczęcia wstrzymania działań w firmie.

Uchwałę przesyła się do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z dodatkowymi formularzami oraz oświadczeniem o niezatrudnianiu pracowników. Ponadto, w terminie do 7 dni od złożenia wniosku o wpis informacji zarząd musi zawiadomić także właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. Co równie istotne, wniosek o wpis zwolniony jest z opłat sądowych, a sama informacja o zawieszeniu nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Procedura zgłoszona powinna zostać także do Urzędu Statystycznego, Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powiadomienie organu podatkowego umożliwia przedsiębiorcom zwolnienie m.in.:

  • z obowiązku składania deklaracji podatkowych przez okres zawieszenia oraz z zaliczek na podatek dochodowy.

W przypadku czynnych podatników od towarów i usług, zgodnie z ustawą przedsiębiorca ma prawo do wykazania kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Z tego przywileju podatnik skorzystać może w pierwszej deklaracji, jaka składana zostaje po wznowieniu działań przedsiębiorstwa.

Warto pamiętać, że jeżeli spółka została wstrzymana na okres krótszy niż cały rok bilansowy, to wciąż pozostaje ona w obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego.
Maksymalny okres, w jakim działalność może zawiesić swoją działalność wynosi 24 miesiące. Jeżeli zarząd nie złoży przed upływem tego terminu wniosku o wznowienie przedsiębiorstwa, to sąd ma prawo do wszczęcia postępowania przymuszającego.
W ostateczności, organ państwowy ma także możliwość zlikwidowania działalności gospodarczej oraz wyrejestrowania jej z Krajowego Rejestru Sądowego.

Pomoc w zawieszeniu działalności – dla kogo?

Planowanie i samodzielne zawieszanie działalności nie powinno być przeprowadzane przez niedoświadczone osoby. Aby uniknąć pomyłek i konsekwencji lepszym rozwiązaniem będzie powierzenie tego zadania ekspertom.

ZUS a zawieszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pomoc w zawieszeniu działalności
Przewiń na górę