ZUS a zawieszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ZUS a zawieszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – o czym muszą pamiętać wspólnicy, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i podmiotu?

Wspólnicy spółek wpisanych do KRS mają możliwość zawieszenia podmiotu na określony czas. Warunkiem możliwości zawieszenia jest brak zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

Nie muszą występować konkretne powody zawieszenia. Warto jednak pamiętać, aby umowa spółki określała czynności, które należy podjąć w przypadku zawieszenia podmiotu.

Uchwałę o zatrzymaniu firmy i jej działań należy złożyć za pomocą odpowiednich formularzy, uchwały wspólników oraz oświadczenia o niezatrudnianiu pracowników. Okres zawieszania działalności z ograniczoną odpowiedzialnością może maksymalnie do 24 miesięcy.

Wiele osób zastanawia się, co wspólnego ma ZUS a zawieszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Otóż zgodnie z przepisami, zaprzestanie działalności umożliwia przedsiębiorcom zwolnienie z konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także w składaniu deklaracji i opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy.

W okresie zawieszenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma pełne prawa i obowiązki, a więc może m.in. wykonywać czynności niezbędne do zachowania źródła przychodów:

  • prawo do osiągania przychodów finansowych,
  • prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
  • regulacje zobowiązań wśród kontrahentów,
  • uczestniczenia w postępowaniach sądowych i podatkowych.

Ponadto, w okresie zawieszenia spółka poddana może zostać także kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą.

Spółka ma prawo m.in. do przyjmowania należności powstałych przed datą zawieszenia działalności, czyli potocznie ma prawo do ściągania własnych wierzytelności.

Aby zawiesić działalność przez spółkę z o.o., właściciel firmy musi wysłać do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wpis do informacji wraz z zawarciem danych takich, jak nazwę firmy, numer KRS i NIP, siedzibę oraz adres, a także datę rozpoczęcia zawieszenia.

Wniosek o zawieszenie działalności wolny jest od opłat sądowych, a informacja nie podlega obowiązkowemu ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Procedura opiera się także na wypełnieniu wniosku CEIDG. Na podstawie tego dokumentu przesyła się specjalne zawiadomienie do ZUS, który sporządza właściwe dokumenty i dokonuje czasowego wyrejestrowania.

Pomimo, że podatnik zwolniony zostaje z opłacania podatków oraz składek, to dobrowolnie ma prawo przystąpić do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Taka możliwość występuje jednak w przypadku, gdy nie ma on innego tytułu do tych ubezpieczeń.

Przedsiębiorca nie może jednak opłacać świadczeń tytułem ubezpieczenia chorobowego oraz wypadkowego. Do ubezpieczeń przystąpić można w dowolnym momencie zawieszania działalności gospodarczej.

ZUS a zawieszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ZUS a zawieszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przewiń na górę