Spółka cywilna

Spółka cywilna – czy warto zdecydować się na jej założenie? Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Decydując się na założenie firmy warto sprawdzić jakie spółki w Polsce można zarejestrować. W poniższym artykule przedstawimy najważniejsze informacje o spółce cywilnej stanowiącą szczególny rodzaj formy prawnej umożliwiającej prowadzenie firmy.

Spółka cywilna jest regulowana przepisami prawa cywilnego. Istotne jest, że nie posiada osobowości prawnej oraz mogą ją utworzyć co najmniej dwie osoby prawne lub fizyczne.

Założenie spółki zobowiązuje do sporządzenia i zawarcia umowy, w którym zostanie określony cel gospodarczy działania podmiotu. Warto zaznaczyć, że umowa spółki cywilnej powinna być dostosowana do relacji panującymi między wspólnikami.

Umowa spółki cywilnej powinna określać m.in.:

  • zasady pracy na rzecz spółki
  • zasady podziału zysku
  • proces wyjścia ze spółki (przez wspólnika)
  • zasady podziału majątku (w przypadku rozwiązania podmiotu)
  • zakaz konkurencji między wspólnikami

Każda osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej powinna zostać zarejestrowana w CEIDG.

Ten rodzaj spółki często określany jest jako najprostsze do prowadzenia, ponieważ ich założenie i prowadzenie nie jest związane z dużą ilością formalności.

Wspólnicy spółki cywilnej ponoszą nieograniczoną i solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej.

Przeczytaj również: zmiana nazwy działalności

 

Spółka cywilna

Spółka cywilna
Przewiń na górę