Rodzaje wpisów do KRS

Czym różnią się wpisy do KRS – konstytutywny oraz deklaratoryjny? Jakie wyróżniamy w związku z tym rodzaje wpisów do KRS? W jaki sposób odróżnić te wpisy w KRS?
Przeprowadzenie zmian w spółce z o.o. powinno zostać dokonane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Wielu właścicieli spółek zastanawia się kiedy zmiany zaczynają obowiązywać:
– od momentu podjęcia (wpis deklaratoryjny),
– od momentu zarejestrowania zmian w KRS (wpis konstytutywny).

Wpis konstytutywny jest ważny z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Ten rodzaj wpisu do KRS musi wynikać z przepisu prawa, który obliguje do wprowadzenia zmiany w rejestrze. Przykładami mogą być:
– podwyższenie kapitału zakładowego
– zmiana umowy spółki
– obniżenie kapitału zakładowego
– uzyskanie osobowości prawnej przez podmiot

Wpis deklaratoryjny jest ważny od momentu jego dokonania. Warto jednak pamiętać, że do czasu zgłoszenia ich w KRS nie widnieją w aktualnym odpisie spółki.
Przykładami mogą być:
zmiana składu zarządu spółki z o.o.
– wpis wspólników do KRS
– ujawnienie nowych członków rady nadzorczej lub zarządu
– zmiana adresu spółki
– powołanie oraz odwołanie prokurenta
– sprzedaż udziałów w spółce
– zmiana PKD
– złożenie sprawozdania finansowego

Podsumowując…

Mamy nadzieję, że nasz wpis rozwiał Państwa wątpliwości odnośnie tego jakie są rodzaje wpisów do KRS. Zachęcamy do lektury naszych pozostałych wpisów z zakresu zakładania oraz prowadzenia firm. Chętnie udzielimy również odpowiedzi na nurtujące pytania z  zakresu zarządzania działalnością.

 

rodzaje wpisów do krs

Rodzaje wpisów do KRS
Przewiń na górę