Reprezentacja w spółce z o.o.

Jak wygląda reprezentacja w spółce z o.o.? Na co należy zwrócić uwagę decydując się na rejestrację spółki z o.o.?

Zasady zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych jasno określają kwestie związane z reprezentacją w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z przepisami KSH reprezentacja w spółce z o.o. jest uprawnieniem oraz obowiązkiem zarządu spółki. Tutaj należy zaznaczyć, że jeśli występuje sytuacja, w której zarząd jest -wieloosobowy, do skutecznej reprezentacji wymaga się działania:
– dwóch członków zarządu, lub
– członka zarządu i prokurenta

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art 204 ksh nie ma możliwości upoważnienia członka zarządu do reprezentacji w ograniczonym zakresie. Fakt, że posiada on prawo do prowadzenia spraw spółki oraz reprezentacji jej na zewnątrz dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki i nie można go ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

Ustanowienie ograniczenia w prawie zarządu skuteczne jest wyłącznie w ramach stosunków wewnętrznych.

Bez wątpienia ważna jest możliwość ustanowienia pełnomocnika, który działał będzie wyłącznie w zakresie działań w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

Na koniec warto zaznaczyć, że podczas funkcjonowania spółki istnieją sytuacje, w których zarząd zobowiązany jest do otrzymania zgody zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej spółki w celu realizacji zamierzonych działań.

Wszystkie zasady reprezentacji w spółce z o.o. powinny zostać jasno określone w umowie spółki.

Podsumowując należy wspomnieć, że wszystkie zmiany w zakresie reprezentacji wymagają przeprowadzenia procedury aktualizacji danych w KRS.

Reprezentacja w spółce z o.o.

Reprezentacja w spółce z o.o.
Przewiń na górę