Jakie dane ujawnia KRS?

Jakie dane ujawnia KRS? KRS, czyli przede wszystkim Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wymusza na przedsiębiorcach obowiązek dokonywania aktualizacji w przypadku zmiany informacji w prowadzonej działalności. Bez wątpienia warto zadbać o właściwie przekazywane dane o firmie do odbiorców zewnętrznych.

Bezsprzecznie należy zaznaczyć, że dane w KRS umieszcza się pod numerem przeznaczonym dla danego podmiotu w sześciu działach tego rejestru.

Jakie dane ujawnia KRS?

Jaki informacji należy szukać w poszczególnych działach Krajowego Rejestru Sądowego?

Dział pierwszy:
– nazwa lub firma, pod którą działa podmiot
– oznaczenie formy prawnej
– siedziba oraz adres (główna oraz jej oddziały)

Dział drugi:
– sposób reprezentacji podmiotu
– organy nadzorujące oraz informacje o składzie osobowym
– prokurenci
– pełnomocnictwa
– reprezentacja zagraniczna
– informacja o zawieszeniu członków organu

Dział trzeci:
– PKD
– informacje dotyczące sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
– opinia biegłego rewidenta

Dział czwarty:
– informacje o zaległościach księgowych
– należności wobec ZUS
– oznaczenie wierzyciela podmiotu
– egzekucje sądowe oraz postanowienia sądu

Dział piąty:
– powołanie lub odwołanie kuratora

Dział szósty:
– otwarcie lub zakończenie likwidacji
– dane o powołanym likwidatorze

Niewątpliwie przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, aby wszystkie dane w rejestrze były aktualne. Pomoże to w bezpiecznym prowadzeniu spółki oraz dostarczaniu rzetelnych informacji odbiorcom zewnętrznym (inwestorzy, klienci, kontrahenci).

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Współpraca z nami zadba o to, aby wszystkie informacje w tych działach były aktualne oraz solidnie sporządzone.

Jakie dane ujawnia KRS

Jakie dane ujawnia KRS?
Przewiń na górę