Jakie dane ujawnia KRS?

Jakie dane ujawnia KRS? KRS, czyli przede wszystkim Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wymusza na przedsiębiorcach obowiązek dokonywania aktualizacji w przypadku zmiany informacji w prowadzonej działalności. Bez wątpienia warto zadbać o właściwie przekazywane dane o firmie do odbiorców zewnętrznych.

Bezsprzecznie należy zaznaczyć, że dane w KRS umieszcza się pod numerem przeznaczonym dla danego podmiotu w sześciu działach tego rejestru.

Jakie dane ujawnia KRS?

Jaki informacji należy szukać w poszczególnych działach Krajowego Rejestru Sądowego?

Dział pierwszy:
– nazwa lub firma, pod którą działa podmiot
– oznaczenie formy prawnej
– siedziba oraz adres (główna oraz jej oddziały)

Dział drugi:
– sposób reprezentacji podmiotu
– organy nadzorujące oraz informacje o składzie osobowym
– prokurenci
– pełnomocnictwa
– reprezentacja zagraniczna
– informacja o zawieszeniu członków organu

Dział trzeci:
– PKD
– informacje dotyczące sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
– opinia biegłego rewidenta

Dział czwarty:
– informacje o zaległościach księgowych
– należności wobec ZUS
– oznaczenie wierzyciela podmiotu
– egzekucje sądowe oraz postanowienia sądu

Dział piąty:
– powołanie lub odwołanie kuratora

Dział szósty:
– otwarcie lub zakończenie likwidacji
– dane o powołanym likwidatorze

Niewątpliwie przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, aby wszystkie dane w rejestrze były aktualne. Pomoże to w bezpiecznym prowadzeniu spółki oraz dostarczaniu rzetelnych informacji odbiorcom zewnętrznym (inwestorzy, klienci, kontrahenci).

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Współpraca z nami zadba o to, aby wszystkie informacje w tych działach były aktualne oraz solidnie sporządzone.

Jakie dane ujawnia KRS

Jakie dane ujawnia KRS?
Przewiń na górę
Zamów rozmowę
Oddzwonimy!
Oddzwonimy do Ciebie!
Podaj nam swój numer telefonu, skontaktujemy się!