CRBR dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni

CRBR dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni od października 2021 r. – w jaki sposób dokonać zgłoszenia z CRBR? Czym jest rejestr CRBR?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to opracowany przez Ministerstwo Finansów system zmierzający dla gromadzenia oraz przetwarzania najważniejszych informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Kim jest beneficjent rzeczywisty? To osoba fizyczna sprawująca bezpośrednią kontrolę nad spółką, umożliwiająca wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Celem powołania rejestru jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Warto zaznaczyć, że korzystanie z danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne oraz dostępne dla wszystkich.

CRBR dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni – od kiedy?

Od października zgodnie z nowelizacją ustawy z marca 2021 r. do dokonania zgłoszenia są nowe podmioty:

– spółdzielnie,

– stowarzyszenia,

– fundacje,

– spółki partnerskie,

– europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,

– spółki europejskie,

– spółdzielnie europejskie,

trusty.

 

Jak zgłosić spółkę do CRBR?

 

 

CRBR dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni

CRBR dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni
Przewiń na górę