Z czego składa się KRS?

Z czego składa się KRS? Jakie informacje możemy z nim znaleźć? Dlaczego warto wyrobić swój własny kwalifikowany podpis elektroniczny?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku wprowadzono do polskiego porządku prawnego Krajowy Rejestr Sądowy. Od 2001 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z rejestru przedsiębiorców w nowej formie, gdyż zastąpił on wcześniej funkcjonujący rejestr handlowy.

Obecnie Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony jest w formie elektronicznej. Warto zaznaczyć, że obecnie nie przyjmuje się papierowych wniosków. Obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma wniosków, formularzy i dokumentów. Warto zaznaczyć, że elektronizacja KRS zobowiązuje do posiadania narzędzia umożliwiającego potwierdzenie tożsamości w dokumentacji online – składanej za pośrednictwem Internetu.

Z czego składa się KRS? Krajowy Rejestr Sądowy składa się z rejestru:

  • przedsiębiorców,
  • stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • dłużników niewypłacalnych.

Istotnie należy zaznaczyć, że informacje udostępnione w KRS są publiczne – każdy ma prawo do ich przeglądania. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za dane przedstawione w KRS – przyjmuje się zasadę domniemania prawdziwości danych w KRS.

 

Z czego składa się KRS

Z czego składa się KRS?
Przewiń na górę