Umowa spółki a statut

Umowa spółki a statut – czym różnią się te dwa dokumenty?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, umowa przedsiębiorstwa określać powinna najważniejsze kwestie dotyczące firmy. Przy sporządzaniu dokumentu należy zawrzeć oficjalną formę aktu notarialnego. W niektórych przypadkach umożliwiono skorzystanie z uproszczonej formy. Oprócz papierowej formy możliwe jest zarejestrowanie przedsiębiorstwa z użyciem gotowego wzorca formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Gotowy dokument należy przesłać także za pomocą trybu S24. Następnie sąd rozpatruje go w ciągu 24 godzin. Wszelkie wnioski i formularze rejestracyjne muszą podpisać wszyscy członkowie.

Dodatkowe elementy umowy spółki:
  • zasady reprezentacji spółki,
  • prawo prowadzenia spraw,
  • sposób powoływania zarządu,
  • zasady podejmowania decyzji przez wspólników,
  • możliwość umorzenia udziałów,
  • dodatkowe obowiązki członków zarządu. 

Z chwilą zawarcia umowy podmiot gospodarczy otrzymuje oznaczenie “w organizacji” i oczekuje na wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Wszelkie obowiązki oraz prawa należy określić w umowie spółki. Możliwe jest stworzenie takiej, która określać będzie jedynie kilka parametrów. Warto jednak przy sporządzaniu dokumentów prawnych przemyśleć zapisy, jakie zapewnią trwałość działalności. Brak odpowiednich elementów w dokumencie skutkować może konsekwencjami, które negatywnie wpłyną na działania przedsiębiorców. 

System S24 z kolei jest przydatnym rozwiązaniem dla zarejestrowania firmy w krótkim czasie. W przypadku powołania firmy do funkcjonowania w ciągu kilku dni roboczych, portal S24 może spełnić to zadanie idealnie. 

Dla niektórych form prawnych np. spółki akcyjnej zarezerwowano akt w formie statutu. Według Kodeksu Spółek Handlowych spółka akcyjna zawrzeć powinna szczególnie wszelkie związane z akcjami świadczenia, warunki i sposób umorzenia akcji, ograniczenia zbywalności, uprawnienia osobiste oraz przybliżoną wielkość wszystkich kosztów, jakie poniosła spółka. Sam statut obligatoryjnie posiadać musi formę aktu notarialnego. 

W odniesieniu do innych form prawnych tym, co odróżnia od siebie dwie wersje dokumentów – umowa spółki a statut jest fakt, że umowa może być zawarta elektronicznie przy użyciu gotowego wzorca formularza. 

Prosta spółka akcyjna już od lipca?

Sama spółka akcyjna przez oficjalną formę dokumentu może nie być popierana przez większość osób. Ministerstwo Rozwoju przygotowuje w związku z tym pakiet zmian, w ramach których powstać ma prosta spółka akcyjna. W odróżnieniu od jej podobnej formy podmiotu akcyjnego możliwe jest utworzenie jej przez portal S24, tak jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Prostą Spółkę Akcyjną od reszty cechuje fakt, że prócz uproszczonych zasad formalnych związanych z jej zakładaniem będzie ona miała także o wiele mniejszy kapitał zakładowy. Nowa forma spółki skierowana będzie dla sektora przedsiębiorstw w formie start-upów, które działają w różnego rodzaju branżach. 

 

Umowa spółki a statut

Umowa spółki a statut
Przewiń na górę