prowadzenie spółki z o.o.

Stosunki majątkowe w spółce z o.o.

Co wchodzi w skład majątku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak określić stosunki majątkowe w spółce z o.o.? Majątek w spółce z o.o. składa się z: – przedmiotów majątkowych nabytych przez podmiot, w ramach udzielonego pełnomocnictwa oraz przez wspólników w czasie jej trwania – kapitał zakładowy, czyli majątek pierwotny spółki Spółka ma prawo do tworzenia […]

Reprezentacja w spółce z o.o.

Jak wygląda reprezentacja w spółce z o.o.? Na co należy zwrócić uwagę decydując się na rejestrację spółki z o.o.? Zasady zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych jasno określają kwestie związane z reprezentacją w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z przepisami KSH reprezentacja w spółce z o.o. jest uprawnieniem oraz obowiązkiem zarządu spółki. Tutaj należy zaznaczyć, że […]

Wypłata środków ze spółki z o.o.

Jak wygląda wypłata środków ze spółki z o.o.? W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej kwestia wypłaty i wpłaty pieniędzy nie jest naznaczone rygorystycznymi przepisami prawa. Z pewnością wszystko komplikuje się w sytuacji prowadzenia firmy w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tutaj mamy do czynienia z nałożonym obowiązkiem podatkowym, do którego należy się dostosować. Kwestia podwójnego opodatkowania […]

Przewiń na górę