długi spółki z o.o.

Zarząd reguluje długi spółki

Czy zarząd reguluje długi spółki? W jaki sytuacjach członkowie zarządu regulują zobowiązania podmiotu? Bez wątpienia jednym z podstawowych obowiązków zarządu spółki z o.o. jest reprezentacja oraz zarządzanie podmiotem. W zakres zarządzania podmiotem wchodzi również podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz finansowych, a także zaciąganie zobowiązań na rozwój działalności. Do zobowiązań możemy zaliczyć: – umowy z wykonawcami, – […]

Przewiń na górę