Przekształcenie spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną

Ostatnio coraz więcej osób prowadzących firmę w postaci spółki akcyjnej zaczyna zastanawiać się nad procedurą jaką jest „przekształcenie spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną”. Czy warto zdecydować się na to rozwiązanie? Jak wygląda procedura przekształcenia spółki?

Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorca prowadzący podmiot w postaci spółki akcyjnej uprawniony jest do przekształcenia jej na inny podmiot.

Prosta spółka akcyjna wzbudza ogromne zainteresowanie osób planujących prowadzenie firmy. Jej uproszczone procedury oraz możliwość dopełnienia formalności przez Internet zachęcają z każdym dniem większą liczbę osób.

Warto zaznaczyć, że aby przekształcenie spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną było możliwe, należy spełnić poniższe warunki:
– za przekształceniem wypowiedzieli się wspólnicy (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej połowę kapitału Spółki Akcyjnej w większości 3/4 głosów;
– spółka ma zatwierdzone sprawozdania finansowe za co najmniej dwa lata obrotowe;
kapitał pokryty w całości;

Etapy:

1. Przygotowanie planu przekształcenia oraz jego ogłoszenie.
2. Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu.
3. Powzięcie uchwały.
4. Powołanie członków organów spółki przekształconej.
5. Zawarcie umowy spółki.
6. Uzyskanie wpis d rejestru KRS spółki przekształconej.
7. Wykreślenie spółki przekształcanej.

 

Przekształcenie spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną
Przewiń na górę