Obowiązek aktualizacji danych KRS – dlaczego warto pamiętać

Z jakiego powodu obowiązek aktualizacji danych KRS jest tak ważny? Krajowy Rejestr Sądowy zawiera najistotniejsze informacje związane z funkcjonującymi na rynku podmiotami. Jakie konsekwencje niezłożenia lub złożenia wniosku aktualizacji danych po terminie nakłada się na właściciela firmy? Dlaczego warto pamiętać o procedurze aktualizacji danych spółki w KRS?
W Polsce zgłaszanie zmian danych podlegających wpisowi w KRS jest obowiązkiem podmiotów wpisanych do rejestru. Termin zgłoszenia zmian wynosi 7 dni od zaistnienia przyczyny uzasadniającej konieczność aktualizacji.

Jakie są konsekwencje niezłożenia lub złożenia wniosku aktualizacji danych po terminie?
Właściciele podmiotów, którzy zaniedbali obowiązek aktualizacji danych KRS dokonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa muszą liczyć się z wszczęciem tzw. postępowania przymuszającego. Polega ono na wezwaniu spółki do zgłoszenia wniosku o ujawnienie zmian. Jeżeli wezwanie zostanie zignorowane to zostanie nałożona kara grzywny.

Spółka może ponieść jedną z najgorszych kar wykreślenia z rejestru przedsiębiorców, gdy:
– jeżeli spółka nie złoży sprawozdania finansowego za dwa kolejne lata (w przypadku zignorowania wcześniejszego wezwania)
– jeżeli oddalony zostanie wobec spółki wniosek o ogłoszenie upadłości ze względu na brak środków na przeprowadzenie postępowania upadłościowego lub gdy przy rozpoznawaniu takiego wniosku materiał dowodowy jest wystarczający, aby stwierdzić, że istnieją podstawy do rozwiązania spółki
– gdy pomimo dwukrotnego wezwania spółka nie wykona innych obowiązków aktualizacji danych w KRS.

 

obowiazek-aktualizacji-danych-krs

Obowiązek aktualizacji danych KRS – dlaczego warto pamiętać
Przewiń na górę