Numer REGON

Czym jest numer REGON?

Do rejestru REGON wpisuje się wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku. Wszystkie informacje w rejestrze są na bieżąco aktualizowane oraz sprawdzane, aby zapewnić dostęp do najrzetelniejszych danych o podmiotach. To jedno z najrzetelniejszych źródeł informacji używanych do badań statystycznych.

Numer składa się z 9 cyfr:

1. Dwie pierwsze cyfry stanowią wyróżnienie terytorialne.
2. Sześć kolejnych cyfr, to tak zwany numer seryjny.
3. Jedna-ostatnia to cyfra kontrolna.

Za wydanie numeru REGON odpowiedzialny jest GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny (każdy oddział w jednym województwie).

Sposób jego uzyskania różni się w zależności od formy prawnej podmiotu. Godne uwagi jest to, że inaczej uzyskuje się numer dla spółki handlowej, a inaczej dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają:
– osoby prawne
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
– jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
– podmioty lokalne wyżej wymienionych podmiotów

Jakie jest jego wykorzystanie?
Od 2009 roku numeru REGON nie wymaga się w obrocie urzędowym. Bez wątpienia ważne jest, że nie ma również obowiązku umieszczania go na pieczątkach firmowych.

Ten numer jest przede wszystkim wymagany w przypadku rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, gdy zgłaszającym jest osoba prawna. Numer REGON pozwala ustalić takie informacje, jak nazwa firmy, imię, nazwisko i PESEL właściciela, numer NIP, rodzaj działalności, adres siedziby firmy, forma prawa przedsiębiorstwa, przewidywana liczba zatrudnionych, datę powstania i ewentualnego zawieszenia lub zakończenia działalności, jednak ma to charakter jedynie informacyjny.

Nadaje się go przede wszystkim głównie do celów statystycznych.

*****

Kolejny nasz wpis:

Wykreślenie członka zarządu z KRS

Numer REGON

Numer REGON
Przewiń na górę