Jak założyć fundacje w Polsce?

Jak założyć fundację w Polsce? Jakie kroki podjąć, aby móc prowadzić fundacje?

Bez wątpienia fundację często zakładają osoby, które poprzez swoją działalność chcą pomóc innym oraz działać dla dobra celów społecznych.

Czym jest fundacja?

Fundacja to organizacja pozarządowa, która posiada osobowość prawną, powołana do realizowania celów z zakresu użyteczności publicznej. Założycielem fundacji mogą być osoby fizyczne lub prawne.

Kto może zostać fundatorem?

Fundatorem fundacji w Polsce może zostać zarówno obywatel Polski jak i cudzoziemiec. Fundacja może również zostać powołana przez osobę prawną.

Warto zaznaczyć, że fundator nie musi aktywnie podejmować działań w związku z prowadzeniem fundacji.

Jak założyć fundacje?

  1. Sporządzenie aktu fundacyjnego (oświadczenie woli o chęci założenia fundacji)
  2. Określenie wysokości funduszu założycielskiego
  3. Opracowanie zapisów statutu fundacji
  4. Rejestracja fundacji w rejestrze KRS

Warto zaznaczyć, że od 2021 roku istnieje możliwość rejestracji fundacji online, za pomocą elektronicznych formularzy rejestracyjnych.

Jaką księgowość prowadzi fundacja?

Fundacja zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości oraz sporządzania i składania sprawozdań finansowych.

 

Podsumowując,

Jak założyć fundacje w Polsce? Najlepiej skorzystać z doświadczenia oraz wiedzy specjalistów prawnych.

Podstawowe bazy danych KRS – sprawdź nasz kolejny wpis!

Jak założyć fundacje w Polsce?
Przewiń na górę