Formularze zmian w KRS

Jakie formularze zmian w KRS powinny zostać złożone przez osoby dokonujące aktualizacji danych w KRS? O czym należy pamiętać przeprowadzając procedurę zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Bez wątpienia poprawne przeprowadzenie procesu aktualizacji zmian danych w KRS znacząco wpływa na prawidłowe oraz bezpieczne funkcjonowanie podmiotu na rynku. Godne uwagi jest, że dopełnienie obowiązku aktualizacji danych w KRS przez właściciela firmy pozwala budować wiarygodny obraz przedsiębiorstwa w oczach klientów, inwestorów i kontrahentów.

Jakie formularze zmian w KRS należy złożyć?

KRS-ZY – Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

KRS-ZM – Zmiana – przedmiot działalności – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców.

KRS-ZL – Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców.

KRS-ZK – Zmiana – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

KRS-ZH – Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców.

KRS-ZF – Zmiana – akcjonariusz spółki akcyjnej – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców.

KRS-ZE – Zmiana – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców.

KRS-ZA – Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym.

KRS-WG – Emisje akcji – Załącznik do wniosku o rejestracji/zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

KRS-WK – Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – zał. do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji i publ. zakł. opieki zdrowotnej.

Przede wszystkim przedsiębiorcy powinni wiedzieć o tym, że rozsądnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług specjalistów. Istotnie należy podkreślić, że w imieniu właściciela spółki przeprowadzą procedurę aktualizacji danych w KRS.

Na zakończenie naszego wpisu zachęcamy do współpracy z naszym biurem, które oferuje pomoc w zakresie aktualizacji danych KRS.

 

formularze zmian w krs

Formularze zmian w KRS
Przewiń na górę