Aktualizacja danych członków zarządu w KRS

Regulacje prawne jasno określają spółki, które powinny zostać zarejestrowane w KRS, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednym z obowiązków właścicieli firm jest aktualizacja danych członków zarządu w KRS. Kontrola udostępnianych informacji odbiorcom zewnętrznym zapewnia bezpieczeństwo podmiotu oraz zwiększa szansę na współpracę.

Na czym mogą polegać zmiany w zarządzie? Kiedy wymagana jest aktualizacja danych członków zarządu w KRS?
– „wymiana członków” – zmiana całego zarządu
– zmiana jednego członka zarządu na innego
– dodanie lub usunięcie jednego lub kilku członków

Jakie dokumenty należy uzupełnić?
Jednym z najważniejszych formularzy jest KRS-Z3, którego wypełnienie jest obowiązkowe w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w strukturze obecnego zarządu. Dzięki uzupełnieniu wyżej wspomnianego wniosku możliwe będzie wprowadzenie aktualizacji danych w KRS. Należy pamiętać również o załączniku dołączonym tego formularza (KRS-ZK).

Wniosek wymaga także dołączenia kilku dokumentów:
– dowód uiszczenia opłaty za wpis zmiany w KRS
– dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
– dokument o powołaniu członka zarządu – np. protokół zgromadzenia wspólników zawierający uchwałę o powołaniu danego członka zarządu,
– dokument o odwołaniu członka zarządu – np. protokół zgromadzenia wspólników zawierający uchwałę o odwołaniu danego członka zarządu, oświadczenie członka zarządu o rezygnacji z funkcji członka zarządu,
– poświadczony notarialnie wzór podpisu członka zarządu,
– dokument wskazujący imię, nazwisko i adres członka zarządu,
– formularz NIP2,
– formularz RG-1.

 

aktualizacja-danych-czlonkow-zarzadu

 

Aktualizacja danych członków zarządu w KRS
Przewiń na górę